Napísali o mne

V sochárových prácach sa logicky prelína jeho umelecký program, ktorý je nežný, hravý, ale aj meditatívny až expresívny a v niektorých prípadoch sa stáva výzvou. Ich spoločným motívom je Schultzova pevná viera v humanizmus, očarenie zo života ale aj nevyhnutnosť jeho zachovania. Pavol M. Schultz dodržuje svoje programové korene a rozvádza ich do nových kvalitatívnych polôh a zároveň sa dotýka čarovných prúdov imaginatívneho umenia.
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc. —
Ríša fantázie je viac ohrozená ako kedykoľvek predtým. Primnohí sa prihlásili do služieb Ničoty. Ale našťastie sú tvorcovia, ktorí si myslia, že umenie má myslieť, tešiť a očariť. Paľo, ďakujem ti za tvoje sochy
Boris Filan —
Sugestívna figurálna tvorba. Sochy zo vzácnych drevín a bronzové plastiky. Poetické, imaginatívne a symbolické podobenstvá,  vzrušujúce postavy dievčat a žien. Pocity a pocty, poznanie a túžby. Krása a noblesa v tele, v duchu i v duši sochárskych opusov. To sú diela, ktoré sochár Pavol Maria Schultz tvorí a od roku 1976 vystavuje.
PhDr. Bohumír Bachratý —